Välkommen till EE Kalkyl AB

Vi är ett beräkningsföretag som tar fram kostnadskalkyler och programhandlingar för el- och teleinstallationer. Vi gör kalkyler i alla stadier från tidiga indikationer till efterkalkyler.

Ee Kalkyl AB grundades i Eskilstuna 1993 av Lennart Törnblom och ägs numera av Arne Törnblom. Företaget har 4 anställda och levererar ca 300 kalkyler per år inom Sverige.

Kontakta oss

Exempelkunder